Søndagsskole

Menigheten ønsker å være et sted der hele familien skal trives og føle seg hjemme.  Så fra og med 3. september starter vi opp med søndagsskole hver søndag fra kl.11.00-12.30. Søndagsskolen er en del av Gudstjenesten. Vi har derfor en felles start, der barna og lederne er med på de første 20 minuttene av gudstjenesten. Deretter blir det egen samling for barna. Noen ganger kommer vi til å ha søndagsskole utendørs. Målet er at søndagen skal bli et høydepunkt for barna, at de skal ha det gøy med mye lek og moro, at de skal få høre fra Bibelen og bli kjent med Jesus. Alle er velkommen!

Kontigent: 200 kr pr termin.

Ved spørsmål ta kontakt med Marie Hektner.
Epost: marie@hektner.no