La oss gå til kirke

Sommeren er en tid hvor mange tar seg fri fra kirke, slapper av sammen med familie og lader batteriene innfor høsten.
Noen besøker kristne konferanser i inn og utland og får påfyll av både det åndelige og det sosiale som slike konferanser ofte er fyllt med.
I menigheten har vi gjennom sommeren alikevel ikke holdt stengt, men vi har hver onsdag hatt lovsang, undervisning, bønn og fellesskap.
Det har vært bra besøkt og vært fine samlinger med en veldig god atmosfære fra himmelen.

Men nå er det snart tid for å starte opp igjen med Gudstjenester, og den 13.august er første Søndag hvor vi samles kl. 11:00.
Vi drømmer om en høst hvor Gud kommer mer og mer med sitt nærvær i blant oss, hvor troen styrkes og vi blir satt ennå mer i brann for vår frelser Jesus Kristus.

Vær med å be om at Guds vilje skal skje i menigheten og i den enkeltes liv.

Hjertelig velkommen til en høstsesong med Jesus i menigheten.

LED17 – Pinsevennenes lederkonferanse

2. – 5. februar ble LED17 arrangert i Oslofjord Convention Center i Stokke. Ca 1650 deltagere fra hele Norge og mange forskjellige kirkesamfunn var samlet for å prise Gud, samtale, høre om hva som skjer rundt omkring i Norge og bli inspirert til videre tjeneste. Vår menighet stilte med 8 deltagere og alle kom hjem med ny inspirasjon, nytt pågangsmot og nye ideer.

Tema for konferansen var «Jesus synlig for dem som ennå ikke tror» – Hovedtaler var Jedediah Thurner fra Oakland Church i Rochester, Michigan, USA.
Sterke vitnesbyrd fra erfarne forkynnere, rapporter fra forskjellige menigheters arbeid rundt om i Norge og sterk, inspirerende forkynnelse av hovedtaler var noe av det deltagerne fikk oppleve.

Vår egen menighet ble også presentert i en sesjon hvor barne og ungdomsarbeid var tema. Barnas Dag ble trukket fram som en av flere vellykkede arbeid som har som målsetning å nå ufrelste mennesker i nærmiljøet. Kjempegøy 🙂

Nytt år – nye muligheter..

..er et ytrykk vi ofte bruker. Men det er jo sant, det ligger alltid masse muligheter i et nytt år.
Mange dager som skal fylles med innhold av forskjellig slag. Jobb, skole, trening, fritidsaktiviteter osv.
I menigheten er det fullt liv allerede første uka ut i det nye året. Vi deltar i felles bønneuke med Håkon Fagervik på Salem Lørenskog.
Tirsdagsklubb, Bønnemøte, Klubbfila, Lifehouse og Søndagsgudstjeneste er noen av arrangementene som foregår på regulær basis.
Predikanter fra fjern og nær kommer på besøk i løpet av våren, og bare for å nevne noe, så får vi besøk av Bibelskolen i Filadelfia Kristiansand sammen med Pastor Wiggo Skagestad Søndag 12.mars kl.18:00.
Se Kalender for mer info om alt som skjer fremover. Det er en glede å ønske deg velkommen til alle våre samlinger og aktiviteter, med det håp at du skal trives og få et møte med den levende Gud som vi tilber.

Barnas dag 2016 – en solskinnshistorie

untitled-00191.okt. 2016 ble årets utgave av Barnas Dag arrangert for 11.gang – i strålende solskinn !
Mer enn 3000 mennesker fikk oppleve en flott dag fylt med mer enn 15 aktiviteter, kos rundt bålet, god mat og fellesskap.
ca 800 mennesker besøkte også ridehuset for å overvære storsamlingen, som i år bestod av åpningsshow, videoinnslag, dans og skuespill/andakt med Janne og Kåre Skuland.
En fantastisk dag som vi i Filadelfiakriken er så heldig å få bruke til å vise Guds kjærlighet i praksis.

Vi gleder oss allerede til neste år 🙂
Se flere bilder her.

Gudstjeneste, Sensommerfest og Barnas Dag

hosten2016Det siste halvåret av 2016 vil bli et spennende halvår for Filadelfiakirken Rælingen – med masse innhold og aktiviteter.
Vi gleder oss til en travel og morsom tid med høyt aktivitetsnivå og et par veldig store arrangementer.

Vi setter i gang med søndagsgudstjenester den 14.august kl 11:00 – Pastor Hans Christian Hektner og stort lovsangsteam deltar.

Den 2. september blir det Sensommerfest – konsert med Leeland fra USA. De er på turne i Norge denne høsten og vi skal ha en stor konsert med de i ridehuset nedenfor Filadelfiakirken.

1.oktober arrangerer vi Barnas Dag – et arrangement som i Rælingen er etablert og godt kjent av de fleste. – og som i 2015 samlet i overkant av 3000 mennesker.

I tillegg vil vi selvsagt ha aktiviteter for barn og unge hver uke – Tirsdagsklubben, Ungfila og Lifehouse for å nevne noen.

Så vi bretter opp ermene og tar fatt på en herlig og utfordrende høst hvor sentrum for alt vi driver med er kjærligheten til vår frelser Jesus Kristus.