Kvinnelunsj

Vi i Filadelfiakirken har gleden av å igjen få arrangere Kvinnelunsj.

Hege Skavern, pastor, sykepleier og lærer på Høyskoen i Hedmark kommer til å ha forelesning med temaet: «Kan det ideelle og det reelle gå hånd i hånd? – Å være kvinne og mor byr på ulike utfordringer».

Det vil bli servering av varm mat, kaffe og kake.
Hyggelig fellesskap!
Pris: 150 kr
Påmelding: Trykk «skal» på facebookarrangement eller send e-post til  post@filadelfiakirken.com.

Betaling skjer ved ankomst på kortmaskin eller vipps.

Har du noen spørsmål? kontakt Marie Hektner tlf 95860612 eller mail marie@hektner.no

Søndagsskolen


Menigheten ønsker å være et sted der hele familien skal trives og føle seg hjemme.
Så fra og med 3. september starter vi opp med søndagsskole hver søndag fra kl.11.00-12.30.
For mer info trykk her!

La oss gå til kirke

Sommeren er en tid hvor mange tar seg fri fra kirke, slapper av sammen med familie og lader batteriene innfor høsten.
Noen besøker kristne konferanser i inn og utland og får påfyll av både det åndelige og det sosiale som slike konferanser ofte er fyllt med.
I menigheten har vi gjennom sommeren alikevel ikke holdt stengt, men vi har hver onsdag hatt lovsang, undervisning, bønn og fellesskap.
Det har vært bra besøkt og vært fine samlinger med en veldig god atmosfære fra himmelen.

Men nå er det snart tid for å starte opp igjen med Gudstjenester, og den 13.august er første Søndag hvor vi samles kl. 11:00.
Vi drømmer om en høst hvor Gud kommer mer og mer med sitt nærvær i blant oss, hvor troen styrkes og vi blir satt ennå mer i brann for vår frelser Jesus Kristus.

Vær med å be om at Guds vilje skal skje i menigheten og i den enkeltes liv.

Hjertelig velkommen til en høstsesong med Jesus i menigheten.

LED17 – Pinsevennenes lederkonferanse

2. – 5. februar ble LED17 arrangert i Oslofjord Convention Center i Stokke. Ca 1650 deltagere fra hele Norge og mange forskjellige kirkesamfunn var samlet for å prise Gud, samtale, høre om hva som skjer rundt omkring i Norge og bli inspirert til videre tjeneste. Vår menighet stilte med 8 deltagere og alle kom hjem med ny inspirasjon, nytt pågangsmot og nye ideer.

Tema for konferansen var «Jesus synlig for dem som ennå ikke tror» – Hovedtaler var Jedediah Thurner fra Oakland Church i Rochester, Michigan, USA.
Sterke vitnesbyrd fra erfarne forkynnere, rapporter fra forskjellige menigheters arbeid rundt om i Norge og sterk, inspirerende forkynnelse av hovedtaler var noe av det deltagerne fikk oppleve.

Vår egen menighet ble også presentert i en sesjon hvor barne og ungdomsarbeid var tema. Barnas Dag ble trukket fram som en av flere vellykkede arbeid som har som målsetning å nå ufrelste mennesker i nærmiljøet. Kjempegøy 🙂

Nytt år – nye muligheter..

..er et ytrykk vi ofte bruker. Men det er jo sant, det ligger alltid masse muligheter i et nytt år.
Mange dager som skal fylles med innhold av forskjellig slag. Jobb, skole, trening, fritidsaktiviteter osv.
I menigheten er det fullt liv allerede første uka ut i det nye året. Vi deltar i felles bønneuke med Håkon Fagervik på Salem Lørenskog.
Tirsdagsklubb, Bønnemøte, Klubbfila, Lifehouse og Søndagsgudstjeneste er noen av arrangementene som foregår på regulær basis.
Predikanter fra fjern og nær kommer på besøk i løpet av våren, og bare for å nevne noe, så får vi besøk av Bibelskolen i Filadelfia Kristiansand sammen med Pastor Wiggo Skagestad Søndag 12.mars kl.18:00.
Se Kalender for mer info om alt som skjer fremover. Det er en glede å ønske deg velkommen til alle våre samlinger og aktiviteter, med det håp at du skal trives og få et møte med den levende Gud som vi tilber.