Kvinnelunsj

Vi i Filadelfiakirken har gleden av igjen å få arrangere Kvinnelunsj.
Hege Skavern, pastor, sykepleier og lærer på Høyskolen i Hedmark, kommer til å ha forelesning med temaet: «Hvordan finne balanse i kropp, sjel og ånd?»

Det vil bli servering av lunsj og hyggelig fellesskap!

Påmelding: Trykk «skal» på arrangementet på Facebook eller send e-post til post@filadelfiakirken.com

Pris: 150,- kr.
Betaling skjer ved ankomst via kortmaskin eller vipps.

Har du spørsmål? Kontakt Marie Hektner på tlf 95860612, marie@hektner.no

Alan Platt søndag 18.mars

Det blir felles Gudstjeneste i Filadelfiakirken Rælingen sammen med Doxa Deo Oslo søndag 18.mars kl 11:00.
Alan Platt er grunnlegger og leder for Doxa Deo i Sør Afrika og globalt.
Doxa Deo er en byfokusert kristen kirke med campus i 9 byer over hele verden: Pretoria, Johannesburg, Bloemfontein, Pinetown, Port Elizabeth, Cape Town, London (UK) og Auckland (NZ). Også menighetsplanting i Stuttgart Tyskland og Oslo. Doxa Deo ønsker mer enn å ha kirke på søndager, de vil betjene byene på en slik måte at  man vil se  etableringen av Kristi Herredømme på alle samfunnsområder.
I Doxa Deo observerer man ikke bare byens tilstand; men man tar ansvar for sine byer. Kort sagt, de tjener sine byer inn i Guds Rike!

 

Kom med forventning til at Gud vil åpenbare seg og gjøre store ting blant oss denne dagen.
Det blir sang av Maren Reme (Bildet), Lovsang, eget opplegg for barna og kirkekaffe.

Velkommen

Kvinnelunsj

Vi i Filadelfiakirken har gleden av å igjen få arrangere Kvinnelunsj.

Hege Skavern, pastor, sykepleier og lærer på Høyskoen i Hedmark kommer til å ha forelesning med temaet: «Kan det ideelle og det reelle gå hånd i hånd? – Å være kvinne og mor byr på ulike utfordringer».

Det vil bli servering av varm mat, kaffe og kake.
Hyggelig fellesskap!
Pris: 150 kr
Påmelding: Trykk «skal» på facebookarrangement eller send e-post til  post@filadelfiakirken.com.

Betaling skjer ved ankomst på kortmaskin eller vipps.

Har du noen spørsmål? kontakt Marie Hektner tlf 95860612 eller mail marie@hektner.no

Søndagsskolen


Menigheten ønsker å være et sted der hele familien skal trives og føle seg hjemme.
Så fra og med 3. september starter vi opp med søndagsskole hver søndag fra kl.11.00-12.30.
For mer info trykk her!

La oss gå til kirke

Sommeren er en tid hvor mange tar seg fri fra kirke, slapper av sammen med familie og lader batteriene innfor høsten.
Noen besøker kristne konferanser i inn og utland og får påfyll av både det åndelige og det sosiale som slike konferanser ofte er fyllt med.
I menigheten har vi gjennom sommeren alikevel ikke holdt stengt, men vi har hver onsdag hatt lovsang, undervisning, bønn og fellesskap.
Det har vært bra besøkt og vært fine samlinger med en veldig god atmosfære fra himmelen.

Men nå er det snart tid for å starte opp igjen med Gudstjenester, og den 13.august er første Søndag hvor vi samles kl. 11:00.
Vi drømmer om en høst hvor Gud kommer mer og mer med sitt nærvær i blant oss, hvor troen styrkes og vi blir satt ennå mer i brann for vår frelser Jesus Kristus.

Vær med å be om at Guds vilje skal skje i menigheten og i den enkeltes liv.

Hjertelig velkommen til en høstsesong med Jesus i menigheten.