Invitasjon

Vi feirer Filadelfiakirken Rælingen 100 årMenigheten ble etablert sommeren 1919 av ungdommer i Rælingen som hadde sagt ja til Jesus og opplevd å bli berørt av Den Hellige Ånd. Nå 100 år etter er vi en menighet med unge mennesker og familier som tar menigheten videre. Dersom du har en relasjon til Filadelfiakirken Rælingen inviteres

Read More

OppstartsGudstjeneste

Har du hatt en bra sommer? Denne søndagen er det første Gudstjeneste etter sommeren og vi ser fram i mot en ny tid i menigheten. Denne søndagen ønsker vi velkommen vår nye Ungdomspastor Ida-Marie Norstad og medarbeider Jørgen Skjegstad. Søndagsskole for barna under gudstjenesten. Vi gleder oss til en spennende søndag! Du og din familie er velkommen. Taler: David

Read More

“FOR EN NY TID”

Denne helgen får vi besøk av Albert Barankyere fra Sion Molde. Han er pastor og en sterk profetisk forkynner. Vi ønsker å få se Guds rike vokse, at mennesker blir kjent med Jesus og hans store kjærlighet. Gud ønsker å utruste mennesker for «en ny tid», og derfor har vi satt dette teamet.   Kom og

Read More

Velkommen til oss

Filadelfiakirken er en kirke for alle generasjoner.Den er både for deg som er troende, men også for deg som aldri har hatt et forhold til Gud.Kirken åpner for et godt felleskap med andre, hvor en kan bli kjent med Gud og vokse i troen. Vi har et rikt aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksen. Jesus

Read More