Om oss

Filadelfiakirken er en kirke for alle generasjoner. Kirken er både for deg som er troende, men også for deg som aldri har hatt et forhold til Gud. Kirken åpner for et godt felleskap med andre, hvor en kan bli kjent med Gud og vokse i troen. Vi driver aktiviteter for mennesker i alle aldre og er tilgjengelig når det trengs. Jesus sa at han er veien, sannheten og livet. Dette livet ønsker vi å dele med alle!

Pinsebevegelsen
Pinsemenigheter står for klassisk og evangelisk kristendom med vektgjøring av personlig tro på Jesus Kristus, etterfølgelse av Ham, og engasjement for å gjøre Ham kjent, trodd, elsket og etterfulgt. Pinsebevegelsen betoner det enkelte menneskes mulighet for en personlig relasjon med Gud erfart gjennom Den Hellige Ånd.
Pinsebevegelsen består av mer enn 300 lokale kirker, og mer enn 40 000 mennesker i alle aldersgrupper, livssituasjoner og med ulik etnisk bakgrunn.

Pinsebevegelsen har et sterkt engasjement på flere områder som:

  • Barn og Ungdom
  • Bistand
  • Omsorgsarbeid som rusomsorg, familieveiledning, etc
  • Sang og musikk
  • Media
  • Skoler og utdanning
  • Bønn og sjelesorg

Både hvilke tilbud som gis, uttrykket i gudstjenester og samlinger, alderssammensetning og mer varierer fra kirke til kirke, og dette mangfoldet er et av kjennetegnene ved Pinsebevegelsen.

Pinsebevegelsen er representert over hele landet, og du kan finne en pinsekirke i nærheten av det stedet du bor på denne siden.

Hver enkelt pinsekirke er selvstendig, men har et organisert samarbeid i form av felles arrangementer, organisasjoner, råd og utvalg.