Lifehouse


Hva er Lifehouse?

Lifehouse er et møtested for ungdom hver fredag klokken 20:00 på Filadelfiakirken.
Vi vil at dette skal være et sted der ungdom kan få et ekte møte med den levende Jesus,
utvikle det personlige forholdet til Ham og ha sosialt fellesskap med andre ungdommer.

Kontakt oss