“FOR EN NY TID”

Denne helgen får vi besøk av Albert Barankyere fra Sion Molde. Han er pastor og en sterk profetisk forkynner. Vi ønsker å få se Guds rike vokse, at mennesker blir kjent med Jesus og hans store kjærlighet. Gud ønsker å utruste mennesker for «en ny tid», og derfor har vi satt dette teamet.  

Kom og bli inspirert, utrustet og berørt av Den Hellige Ånd! Vi har store forventninger til hva Gud vil gjøre denne helgen.  

Du er velkommen !