«FOR EN NY TID»

Denne helgen får vi besøk av Albert Barankyere fra Sion Molde. Han er pastor og en sterk profetisk forkynner. Vi ønsker å få se Guds rike vokse, at mennesker blir kjent med Jesus og hans store kjærlighet. Gud ønsker å utruste mennesker for «en ny tid», og derfor har vi satt dette teamet.

Kom å bli inspirert, utrustet og berørt av Den Hellige Ånd! Vi har store forventninger til hva Gud vil gjøre denne helgen.

Du er velkommen!