Velkommen til kirke

Hjertelig velkommen til første Gudstjeneste etter sommeren !
Søndagsskole for barna og kaffe etter møtet.
Vi gleder oss til å se deg !