Avlysninger pga korona-viruset

Regjeringen og pinsebevegelsens retningslinjer er klare, alle offentlige arrangementer avlyses frem til 26.Mars. Det blir derfor ingen Gudstjenester, ungdomsmøter, bønnemøter eller huskirker fremover. Det er en tid for å holde bønnen høyt og frimodig dele at det finnes håp og fred i Jesus Kristus! ??

Fellesmøte i Frikirken

Fellesmøte i Frikirken på Kurland.Rhonda Matthisen, (tidligere Hughey) er grunnlegger og leder av Fusion Ministries, som ønsker å inspirere og hjelpe menigheter til å forberede seg på Guds forvandlende nærvær.Filadelfiakirken Rælingen er medarrangør og stiller med lovsangsband.Kirkekaffe.

Minneord om Lillian Hektner

Vi er nå kommet til avslutningen av året 2019, dette ble også siste året vi fikk ha Lillian i menigheten. Hun har vært en klippe gjennom mange tiår. Hun vokst opp i menigheten, sa ja til Jesus som 16 åring. Hun var en aktiv dame i menighetens barn og ungdomsarbeid. Mange vil huske henne fra

Read More